– Обучение 

Обучението при нас e насочено към курсисти от всички възрастови групи. Имаме дългогодишен опит в организирането на обучения.

Поради нарастващия интерес на кандидати за обучение от различни краища на България, както и на живеещи в чужбина, „Академията“ разработи специализирани интензивни програми за обучение в съкратена, дистанционна и онлайн форма по предлаганите курсове за обучение!

– Счетоводни, данъчни, финансови консултантски услуги

Нашите специалисти са концентрирани върху стратегическото развитие на бизнеса ви и съдействие при разработката на нови проекти.

Посредством нашата матрична управленска система, опит и ефикасност, ние сме в състояние да осигурим конкретен подход за всеки отрасъл и специфичен опит в горе посочените услуги.

– Кариерно развитие, ориентиране и консултиране

е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности. Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек.

– Консултантски услуги „ВИЕНА“

Предлагаме интегрирани консултантски услуги за бъдещи и настоящи мигранти в Австрия – покриваме пълна гама от услуги в областта на общо представляване, счетоводство, имиграция и финанси., социални и здравни услуги.

– Превод и легализация

от и на чужди езици и услуги по легализация на документи предназначени за ползване в България и чужбина. Вече дълги години ние от Академията работим с екип от професионални преводачи с доказан опит и специализация в различните сфери на превода.