Електронна търговия/E-commerce 

Електронната търговия се развива с бурни темпове. В курса по eлектронна търговия (E-commerce) ще научим как да планираме, анализираме и развиваме онлайн бизнес. Сред темите -акцент на обучението ще попаднат дори и най-дребните детайли на дизайна, ползваемостта, маркетинга и рекламата. Ще получите солидни знания за създаването, менажирането и развитието на онлайн бизнес, независимо дали той се занимава с продажба на продукти или услуги. На това обучение ще преминем през целия процес от валидиране на идея, през вкарването й в подходящ бизнес модел и изграждане на умения за продажба, както и опознаване на основните технически средства за достигане до потенциални клиенти.

 

Как се правят маркетингови проучвания 

Маркетинговото проучване е нужно за събирането и обработката на информация за подготовка на управленски решения, както и за прогнози, концепции и планови програми. Ще научите каква е целта на едно маркетингово проучване, опитвайки се да получите отговор на пет основни въпроса: Кой? Какво? Къде? Кога? Как?

 

Лични продажби 

Този курс е за всички търговци или собственици на бизнес, които искат ясна, точна и подредена методология за успешни продажби, която да могат да приложат веднага в своята работа и да видят реални резултати. По време на обучението ще разкриете тайната как най-добрите търговци се научават да виждат през очите на своите клиенти.

 

Успешни бизнес продажби 

По-добрите търговци продават повече. И всеки търговец може да стане по-добър търговец, стига да знае как. Онлайн курсът “Успешни бизнес продажби” води до незабавни резултати като помага на всеки търговец да продава по-добре и повече. Обучението е предназначено за всички занимаващи се с продажби – без значение дали продавате отскоро или вече имате професионален опит в продажбите. Ако искате да овладеете практическият процес на продажбата и да повишите нивото си на компетентност, то това обучение е точно за Вас.

 

Комуникационна политика

Този курс ни въвежда в теорията и практиката на един от основните елементи на маркетинговия микс – комуникационната политика. Маркетинговите комуникации са не само най-видимият и широко дискутиран инструмент на маркетинг микса, с голямо въздействие върху обществото и бизнеса, но и един от най-увлекателните и предизвикателни.. Поставя се акцент върху интегрирането на промоционните инструменти: реклама, насърчаване на продажбите, връзки с обществеността, лични продажби за постигане на максимално въздействие и резултати.
Курсът предоставя необходима информация за всеки, който иска да се развива професионално в областта на маркетинга и маркетинговите комуникации.

 

Логистика и дистрибуционна политика

Дистанционният курс предоставя знания за логистиката като теория и практика и като източник на конкурентно предимство на фирмите. Специално внимание е отделено на организацията и управлението на отделните фази на логистичния процес във фирмата – снабдяване, операции и особено на стратегиите и политиките в областта на дистрибуцията.
Курсът ще създаде у вас умения за анализиране, оценяване и вземане на управленски решения, свързани с придвижване на продуктите през всички фази на логистичния процес.

 

Поведенческа икономика

В икономическата наука стандартният модел на поведение е този на съвършено рационалния, егоистичен индивид, който се стреми да максимизира очакваната полезност, притежава пълна информация и неограничени когнитивни способности. Поведенческата икономика интегрира най-новите теории и хипотези в икономическата мисъл с последните постижения на когнитивната психология, социалната психология, социологията и неврологията. Тя се занимава не само с това какъв избор правят хората, но и защо го правят и какви процеси определят техните съждения, оценки, решения и действия. Ще се научите да вземате икономически решения, които да водят до възникване на политическата доктрина на либертарианския патернализъм или накратко казано, ще използвате социални, когнитивни и емоционални фактори в разбирането на икономическите решения.

 

Управление на услуги

Едно от най-значителните явления в съвременната световна икономика е бързото развитие на услугите. Услугите днес не се считат за периферна дейност, а по-скоро за интегрална част на обществото. Те са център на действащата здрава икономика. Професионалното управление на услуги е нова степен в еволюцията на икономиката, при която преживяванията създават добавена стойност чрез ангажирането и свързването с потребителя на услугата по един личен и запомнящ се начин, ако желаете да бъдете част от всичко това, то този курс е подходящ за вас.

 

Цените може да видите тук…