Нови законодателни промени в ЗДДС в сила от 1 юли 2020 г.
Обнародвани промени в Закона за данък върху добавената стойност в брой 55 на Държавен вестник, които влизат в сила от 1 юли 2020 г.
Въвежда се временно прилагане на намалената ДДС ставка от 9% за
определени доставки на стоки и услуги. По-специално намалената
ставка за тези доставки ще се прилага за периода от 1 юли 2020 до 31
декември 2021 г. Намалението на приложимата ДДС ставка е
временна мярка за справяне с неблагоприятните последици от
епидемията COVID-19 с цел подпомагане на засегнатите сектори.
Обнародваните промени не засягат облагането на хотелиерските
услуги и настаняването в подобни заведения, които ще продължат да
се облагат с 9% ДДС, както досега.
Намалената ДДС ставка от 9% ще се прилага за следните групи
доставки на стоки и услуги:
Ресторантьорски и кетъринг услуги
В тази група попадат ресторантьорските и кетъринг услуги, които се
състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна.
Намалената ДДС ставка няма да се прилага за алкохолни напитки
(бира, вино и спиртни напитки), включително и когато те са
съпътстваща доставка.
Книги и учебници
В тази група попадат доставките на книги, включително учебници и
други подобни, предоставени на физически носител и/или по
електронен път. Извън обхвата на намалената ДДС ставка ще останат
рекламни публикации и такива с видео и/или аудио музикално
съдържание.
Бебешки храни и хигиенни артикули
В тази група попадат и храни, подходящи за бебета или малки деца,
бебешки пелени и други подобни хигиенни артикули, изрично
упоменати в новото Приложение № 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5 от
ЗДДС.
Обнародваните промени предвиждат вносът и вътреобщностното
придобиване на  книгите и учебниците, както и бебешките храни и
хигиенни артикули също да са обект на облагане с намалената ДДС
ставка от 9%.

Вашият коментар

Вашият коментар