Таен клиент

Проучванията от типа „таен клиент“ измерват и оценяват качеството на обслужване и работата на персонала спрямо набор от процедури и показатели.