Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности. Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек. Нашият екип интегрира иновативни методи и подходи в работата си, за да разбере връзките между работодател-служител, кариера-работа. Търсим сътрудничество с различните участници в тези процеси,  които насърчават социалното взаимодействие между хората.

Разговор с  търсещия работа по телефон или онлайн за изясняване на конкретното предизвикателство пред него и за съставяне на план за действие.

Изготвяне на кандидатура за работа (автобиография и мотивационно писмо) за конкретна свободна позиция след разговор с търсещия работа.

Кариерно консултиране, изготвяне на кандидатура за работа, създаване или редакция на съществуващ LinkedIn профил, подготовка за интервю, и продължаваща кариерна подкрепа от професионалист до намиране на новата мечтана работа.