Превод и легализация

  • официален превод — извършва се от оторизиран преводач, включва проверка на фактологичните данни; Преводът се подписва от съответния преводач, с което той удостоверява истинността му и носи отговорност за неговата достоверност.;
  • превод със стилова редакция — официален превод с извършване на допълнителна стилова и езикова редакция;
  • специализиран превод — официален превод със стилова редакция с извършване на допълнителна терминологична редакция от консултант.
  • легализиран превод — превод, заверен от нотариус или заверен в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.

Работим с фирма партньор,която е с дългогодишен професионален опит.

За да Ви спестим време, прикачите в текстови формат документа, който искате да бъде преведен. След това трябва да зададете параметрите на запитването – посочете от какъв на какъв език желаете превод, за какъв срок Ви е необходимо изпълнението на поръчката, изпратете ни допълнителни инструкции, ако имате такива. В рамките на 2 часа ще Ви върнем отговор с оферта.

Решението Ви е на един клик разстояние.