Вашият пазар. Вашите клиенти. Вашите служители

Опознайте бизнеса си през очите на Вашите клиенти!

Проверките ‘’Таен клиент’’ се използват основно като инструмент за постоянно наблюдение на потребителското обслужване от страна на служителите и оценка на спазването на одобрени фирмени стандарти. Чрез тях ще получите поглед върху бизнеса „през очите на потребителите“ посещаващи Вашите обекти и/или тези на конкурентите Ви. В зависимост от нуждите Ви те могат да се изпълняват по три начина, в комбинация или по отделно:

  • посещения на обект;
  • телефонни консултации;
  • имейл консултации.

След посещението на „тайният клиент” събраните данни за обекта или дружеството,

който е разглеждан се анализират и завършват с количествени или качествени статистически доклади и анализи на данни за фирмата-клиент и евентуални препоръки към поръчителят. Това дава възможност за точно определяне нивото на предлаганите услуги и оценка на спазването на предварително определените критерии от фирмата поръчител .